8,000 تومان

۲۰۰گرم سالاد میوه

15,500 تومان

800الی 1100گرم

14,000 تومان

یک‌کیلوگرم

9,000 تومان

۲۵۰گرم

10,000 تومان

یک کیلوگرم

31,500 تومان

450-500 گرم

10,000 تومان

300گرم

44,000 تومان

یک عدد

9,000 تومان

یک کیلوگرم

58,000 تومان

۱۰۰گرم

16,000 تومان

یک کیلوگرم

9,800 تومان

یک کیلوگرم

15,000 تومان

بین 600 الی 900گرم

12,000 تومان

۲۰گرم

17,000 تومان

۲۰گرم

15,000 تومان

۵۰گرم

9,000 تومان

۴۳۰گرم

15,000 تومان

۱۵۰گرم

10,000 تومان

100گرم

12,000 تومان

۴۰۰گرم

12,000 تومان

۱۱۰گرم

13,500 تومان

۱۰۰گرم

6,300 تومان

۸۰گرم

11,635 تومان

۴۰۰گرم

6,500 تومان

۲۰۰گرم

7,500 تومان

۲۵۰گرم

12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

9,000 تومان

۲عدد

13,500 تومان

۲۰۰گرم

5,000 تومان

یک کیلوگرم

10,000 تومان

۴۰۰گرم

6,500 تومان

۲۰۰گرم

6,500 تومان

۲۰۰گرم

6,500 تومان

۲۰۰گرم

6,500 تومان

۲۰۰گرم

5,200 تومان

۳۰۰گرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

29,000 تومان

۲۰۰گرم

29,000 تومان

۲۰۰گرم

22,000 تومان

۲۰۰گرم

8,900 تومان

۴۰۰گرم

11,800 تومان

۴۰۰ گرم

15,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

16,000 تومان

۶۰گرم

25,000 تومان

50 گرم میوه خشک شامل سیب،کیوی،توت فرنگی،موز،زردآلو

17,000 تومان

۵۰گرم

9,000 تومان

۵۰گرم

9,600 تومان

۷۰ گرم

8,400 تومان

۱۰۰گرم

8,200 تومان

۷۰گرم

9,900 تومان

۷۰گرم

8,950 تومان

۷۰گرم

8,000 تومان

۷۰گرم

7,300 تومان

۱۰۰گرم

12,500 تومان

۲۰۰گرم

16,000 تومان

۲۰۰گرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

7,500 تومان

15,000 تومان

6 عدد

11,700 تومان

۵۰۰گرم

16,000 تومان

۲۰۰گرم

13,200 تومان

۱۵۰ گرم

18,000 تومان

۱۵۰گرم

14,500 تومان

۲۰۰گرم

7,500 تومان

۲۰۰گرم

10,900 تومان

بسته حاوی ۱۰عدد

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

9,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

11,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

9,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

8,500 تومان

۳۰۰سی‌سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

11,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

9,500 تومان

۳۰۰سی‌سی

8,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

8,000 تومان

۲۰۰گرم سالاد میوه

15,500 تومان

800الی 1100گرم

14,000 تومان

یک‌کیلوگرم

9,000 تومان

۲۵۰گرم

10,000 تومان

یک کیلوگرم

31,500 تومان

450-500 گرم

10,000 تومان

300گرم

44,000 تومان

یک عدد

9,000 تومان

یک کیلوگرم

مشاهده موارد بیشتر
15,000 تومان

بین 600 الی 900گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

200گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۱۰۰گرم

12,000 تومان

۲۰گرم

17,000 تومان

۲۰گرم

15,000 تومان

۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,150 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
6,000 تومان

250گرم

مشاهده موارد بیشتر
17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

29,000 تومان

۲۰۰گرم

29,000 تومان

۲۰۰گرم

22,000 تومان

۲۰۰گرم

8,900 تومان

۴۰۰گرم

11,800 تومان

۴۰۰ گرم

15,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
6,500 تومان

۲۰۰گرم

7,500 تومان

۲۵۰گرم

12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
2,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
5,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,100 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

۲عدد

در انبار موجود نمی باشد
5,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,150 تومان

۵۰۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۶۰گرم

16,000 تومان

۶۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان

70گرم

25,000 تومان

50 گرم میوه خشک شامل سیب،کیوی،توت فرنگی،موز،زردآلو

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

۲۰گرم

17,000 تومان

۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,100 تومان

۱۰۰گرم

9,000 تومان

۵۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
12,500 تومان

۲۰۰گرم

16,000 تومان

۲۰۰گرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

7,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

6 عدد

11,700 تومان

۵۰۰گرم

16,000 تومان

۲۰۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

9,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳۰۰ سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

300سی سی

11,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

مشاهده موارد بیشتر