پیاز سفید ریز

7,100 تومان

یک کیلوگرم

6 در انبار